Student og økonomi

Mange studentar gløymer viktige forsikringar som innbuforsikring, reiseforsikring og uføreforsikring når dei flyttar heimanfrå. Med lite studiestøtte, høge bustadprisar og mykje studiemateriell som må skaffast, er det ikkje alltid det fristar å bruke pengar på forsikring.

Her får du tips til kva du bør tenke på og kva du ikkje treng tenke på av forsikring

Som student er det ikkje alltid like enkelt å få økonomien til å gå rundt. Vi har samla nokre gode tips til korleis du kan få pengane til å strekke til i studietida.

Andre nyttige lenkjer:
Depositumskonto
Mobilbanken
Forsikringsprodukt