ARKIV

Rapport frå ein møbelsnikkar

I fjor presenterte eg mine første møblar på verdas største og viktigaste møbelmesse i Milano. Eg var heldig og mottok Furorestipend på kr 10.000,- til denne satsinga.

8 mill til folkepark på Hafstad

I vårt kapitalistiske samfunn må sparebankdrift vere fantastisk! I staden for å sende overskotet via børsen til eigarar som kanskje er langt borte, gir vi av overskotet tilbake til lokalsamfunnet, til glede for alle kundane som har vore med å bygge opp banken. Sparebanken Sogn og Fjordane stiller opp med 8 millionar kroner i gåve til […]