ARKIV

Historisk sterkt resultat for Sparebanken Sogn og Fjordane

For første gong er inntektene til banken over 1 milliard kroner. – Gjev oss musklar som kjem fylket til gode, seier administrerande direktør Trond Teigene. Totalresultatet for 2017 er på 425 millionar kroner mot 340 millionar kroner året før. Det er ei auke på 85 millionar kroner frå 2016. 2017 blei og året då inntektene […]

Fornyar samarbeidet med Sogn og Fjordane Skikrins

Sparebanken Sogn og Fjordane har inngått avtale om tre nye år som hovudsponsor for langrennsgruppa. Sogn og Fjordane Skikrins består av 50 medlemslag og har om  lag 7500 aktive medlemer. Skikrinsen sitt formål er å arbeide for skiidretten si utvikling innanfor fylket og fremje samarbeidet med idrettslaga. Dei jobbar for at fleire ungdomar vel å vere […]

900.000 kroner til frukt og bær-prosjekt

Landbruksselskapet Sogn og Fjordane mottok laurdag ei gåve på 900.000 kroner av  Sparebanken Sogn og Fjordane. Gåva skal nyttast til Landbruksselskapet sitt prosjekt for å auke verdien av frukt og bær-produksjonen i fylket