ARKIV

Solid resultat for Sparebanken Sogn og Fjordane

Totalresultatet for Sparebanken Sogn og Fjordane er 220 millionar per 2. kvartal, 28 millionar meir enn tilsvarande periode i fjor. Onsdag offentleggjorde Sparebanken Sogn og Fjordane kvartalstala for 2. kvartal.  Totalresultatet er hittil i år på 220 millionar kroner mot 192 millionar kroner per 2. kvartal i 2017. – Sparebanken Sogn og Fjordane  viser ei […]

Over 22 millionar til fylket

Hittil i år har 22,5 millionar kroner av overskotet til Sparebanken Sogn og Fjordane gått tilbake til prosjekt over heile fylket. Og det er enno lenge igjen av 2018. Kvart år deler eigarane til banken, Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane og Sparebankstiftinga Fjaler, ut millionar i gåvemidlar frå Sparebanken Sogn og Fjordane sitt overskot. Midlane går […]

100.000 til Gründersenteret

  Det nyoppstarta Gründersenteret i Sogndal får midlar til å vekse vidare. – Gåva er eit viktig bidrag, spesielt no i startfasen, seier dagleg leiar i FUS, Lisbeth Bringebøen. Gründersenteret i Sogndal, FUS  vart etablert hausten 2017 og er samlokalisert med Innovasjon Norge og Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane.  FUS er kontorfellesskapet for gründerar og […]