ARKIV

1,3 millionar i prosjektstøtte til havromsnæringa si interesseforeining

  Sparebanken Sogn og Fjordane ga 1,3 millionar til Maritim Forening under deira nettverksdagar i Balestrand onsdag. Maritim Forening Sogn og Fjordane er interesseforeininga for verksemder med havbasert aktivitet i fylket. – Maritim Forening skaper samarbeid mellom sine medlemsbedrifter, og tilfører dei marknadskunnskap og annan kompetanse som dei treng i møte med nasjonal og internasjonal […]

Over 4 millionar tilbake til Fjaler-området

Heile 4.275.200 kroner i gåver blir i desse dagar delt ut i Fjaler og Holmedalsområdet. Pengane er frå banken sitt overskot, og delast ut via eigaren vår Sparebankstiftinga Fjaler. – Det er fantastisk å sjå at delar av utbyttet frå banken går tilbake til gode prosjekt i nærmiljøet her i Fjaler og omegn. Gåvene bidrar til […]

Ny sjef for Eigedomsmekling Sogn og Fjordane

Frank Robert Klakegg (39) er tilsett  i jobben som leiar for Eigedomsmekling Sogn og Fjordane. Eigedomsmekling Sogn og Fjordane er den leiande meklaren i fylket og er eit dotterselskap til Sparebanken Sogn og Fjordane. Frank Robert Klakegg tar over som leiar den 1. mai. –  Dette er ein svært spennande jobb i Sogn og Fjordane innan […]

150.000 kroner til Aksello sine frukostmøter for næringslivet

Gåva vart delt ut under frukostmøtet torsdag 5. april. – Umåteleg glade, seier dagleg leiar Lone Bareksten.  Aksello har ein fast tradisjon med frukostmøter for næringslivet kvar månad i sine lokalar i Florø, med fullt hus kvar gong. Møta har eit næringsrelatert innhald kor ulike bedrifter blant anna presenterer eigne aktivitetar, aktualitetar og behov. Dei […]

Banken fyller 30 år

Midt i den store bankkrisa i 1988 fusjonerte 8 lokale sparebankar til Sparebanken Sogn og Fjordane. Sidan den gong har eigenkapitalen auka med 4,4 milliardar.  Sunnfjord Sparebank blei fusjonert med sparebankane i Gaular, Balestrand, Leikanger, Gloppen, Hornindal, Innvik og Stryn. Namnet på den nye banken vart Sparebanken Sogn og Fjordane, og visjonen skulle vere å […]