Innlegg

Reiseleiar i mitt neste liv

Tanken om å reise, festa seg allereie i barndommen på campingtur i ein fullasta Morris Ten. Auga store og nysgjerrige på alt eg fekk sjå og oppleve. Fantasien var sett i sving. Spørsmålet om å vere reiseleiar i banken kom i samband med ein busstur til Rüdesheim/Rhindalen i 1992 - ganske tilfeldig. Spennande, tenkte eg. Kva kan eg bidra med?