Innlegg

Nynorsk – ein pest og ei plage?

«Nynorsken må dø!» «Nynorsk er ein pest og ein plage!». Slike ord kan ein sjå i media om dagen.