Innlegg

Betyr det noko kven som eig verksemdene?

Eg har stilt spørsmålet mange gonger før. Skal eg sjølv svare…