Innlegg

Microsoft + Sogn og Fjordane = sant

Microsoft og Samsung har i lag med Hafstad vgs og Dale vgs inngått samarbeid om pilotprosjektet Det komplette læringsbrettet. Vi ser det som viktig å kunne bidra til å forsterke og vidareutvikle den vidaregåande skulen i Sogn og Fjordane, slik at den også framover kan hevde seg med dei beste resultata i landet. Vi har derfor gitt kr 50.000 i gåve til denne spennande satsinga.