Innlegg

Intempo as er Årets Gründer 2014

Vinnaren av Årets Gründer 2014 vart kåra på Temposeminaret…

Opplev Sogn og Fjordane

Ein kan vel knapt finne ei betre oppleving av det spanande som finst i Sogn og Fjordane enn Framtidsfylket sine karrieremesser. Kanskje lurer du på kva moglegheiter som finst i framtidsfylket, som til dømes kva for spanande jobbar Sparebanken Sogn og Fjordane kan tilby? Her er ein liten statusrapport frå messene så langt.