Innlegg

Turnfeber i Vågsøy - 200.000 til ny turnhall

Skavøypoll Turn har lenge hatt ein draum om å få til ein…

Over 4 millionar tilbake til Fjaler-området

Heile 4.275.200 kroner i gåver blir i desse dagar delt ut…

150.000 kroner til Aksello sine frukostmøter for næringslivet

  Gåva vart delt ut under frukostmøtet torsdag…