Innlegg

SSF investerer 152 mill. i Frende forsikring

Dette er den største enkeltinvestering i ein aksjepost som er…