10 tips for ein betre studentøkonomi

Studietida er for dei fleste ei spennande tid fylt med både…

Eg har vore på bustadkveld, her er det eg lærte!

Sjølv om eg jobbar deltid i Sparebanken Sogn og Fjordane, er…

Student og forsikring?

I desse dagar er det mange studentar med ny adresse. Er du ein…

Satsing på unge, lovande banktalent i Bergen

Vi i Sparebanken Sogn og Fjordane jobbar hardt for at kundane…