Eg har vore på bustadkveld, her er det eg lærte!

Sjølv om eg jobbar deltid i Sparebanken Sogn og Fjordane, er…

Student og forsikring?

I desse dagar er det mange studentar med ny adresse. Er du ein…

Satsing på unge, lovande banktalent i Bergen

Vi i Sparebanken Sogn og Fjordane jobbar hardt for at kundane…