Turnfeber i Vågsøy - 200.000 til ny turnhall

Skavøypoll Turn har lenge hatt ein draum om å få til ein…

Med folkehelse på agendaen

Sparebanken Sogn og Fjordane hadde besøk av Dag Otto Lauritzen…