Turnfeber i Vågsøy - 200.000 til ny turnhall

Skavøypoll Turn har lenge hatt ein draum om å få til ein…

Med folkehelse på agendaen

Sparebanken Sogn og Fjordane hadde besøk av Dag Otto Lauritzen…

Dag Otto Lauritzen: - Eg gler meg!

Dag Otto Lauritzen kjem til Florø 21. mars og Svelgen 22. mars.…

Fornyar samarbeidet med Sogn og Fjordane Skikrins

Sparebanken Sogn og Fjordane har inngått avtale om tre nye…