Totalresultat på nærare 100 millionar i første kvartal

   Sparebanken Sogn og Fjordane fekk eit totalresultat…

Banken fyller 30 år

Midt i den store bankkrisa i 1988 fusjonerte 8 lokale sparebankar…

Historisk sterkt resultat for Sparebanken Sogn og Fjordane

For første gong er inntektene til banken over 1 milliard kroner.…

Eirik Rostad Ness er vår nye HR-direktør

Eirik Rostad Ness er tilsett som ny HR-direktør i Sparebanken…

Arvid Andenæs sluttar som banksjef

Arvid Andenæs sluttar 1. april neste år som administrerande…

Studentar med banksommar!

Sommartid = ferietid for dei fleste av oss, men kven held hjula…

SSF investerer 152 mill. i Frende forsikring

Dette er den største enkeltinvestering i ein aksjepost som er…

Er 222 millionar mykje pengar?

Dette var resultatet til banken før skatt etter 6 månader i år. Ja, det er mykje pengar. For mykje vil kanskje nokon seie, og tenkjer på at ein sparebank skal vere til for kundane og lokalsamfunna. Ja, det er dei vi lever av og lever for. Nettopp difor er det viktig at vi tener pengar. Mykje pengar!

Bulyst i Kalvåg

Eg les at Nye Bremanger har fått 2,1 millionar i offentlege midlar for å gjere bygda endå meir attraktiv. I ei tid då sentraliseringskreftene verkar sterkare enn nokon gong, krevst det ei skikkeleg mobilisering i distriktsnorge. Eg trur ikkje vi kan stoppe disse kreftene, men vi kan utfordre dei akkurat slik dei har gjort det i Bremanger dei siste åra. Lat oss ta knekken på mytene og haldningane gjennom konkrete handlingar. Stikkordet er nok ein gong SAMARBEID! Samarbeid som grunnlag for investeringar i infrastruktur og utvikling av eit lønnsamt næringsliv. Sjølve fundamentet for gode lokalsamfunn.