Slik sparer du til barnet

Snakk med barna om pengar og sparing!

Diiingdong! Det ringer på døra. Eg og sambuar ser på kvarandre.…