Turnfeber i Vågsøy - 200.000 til ny turnhall

Skavøypoll Turn har lenge hatt ein draum om å få til ein…

Jublar for midlar til strandrydding

 Naturvernforbundet Sogn og Fjordane fekk i dag 140.000…

150 000 til trivsel på Sandane

  Under kundekvelden på Sandane i går slo vi to…

1,3 millionar i prosjektstøtte til havromsnæringa si interesseforeining

  Sparebanken Sogn og Fjordane ga 1,3 millionar til Maritim…

Over 4 millionar tilbake til Fjaler-området

Heile 4.275.200 kroner i gåver blir i desse dagar delt ut…

Fornyar samarbeidet med Sogn og Fjordane Skikrins

Sparebanken Sogn og Fjordane har inngått avtale om tre nye…