30 000 til Mokurset

Over 22 millionar til fylket

Hittil i år har 22,5 millionar kroner av overskotet til…

800.000 til å få Astrup på filmplakaten

Astrups liv blir dokudrama. Astrup-filmen er eit dokudrama…

100.000 til Gründersenteret

  Det nyoppstarta Gründersenteret i Sogndal får…

Hoppande glade for matte og pengegåve til NM

Med flunkande ny stavhoppmatte og ei gåve på 250.000 kroner…

Gir 8 millionar til fotballhall i Florø

Sparebanken Sogn og Fjordane og Sparebanken Vest går inn…

300.000 til kulturskatt

Gåvemidlar til Sunnfjords perle. Nyleg var Jo Dale Pedersen…