Førebu deg på stormen

Hauststormen er like rundt hjørnet skal vi tru vêrmeldinga.…

Student og forsikring?

I desse dagar er det mange studentar med ny adresse. Er du ein…

Full fart før ferien?

Sommarferie. Eit ord som kling godt i øyra, ikkje sant? For…

Gode dagar på hytta

Vi har kjøpt oss hytte. Det er få plassar som får ein til…

Alle mann på taket

Sjeldan har vi sett så mykje snømåking på hus- og hyttetak,…

Pass på at båten ikkje søkk

Med hauststormar i vente er det på tide å sjekke båten, dersom…

Kva med bustaden om du blir ufør?

/
Dersom du ikkje kan svare på dette spørsmålet er du ikkje…

Er hagen min forsikra?

Nordmenn legg igjen milliardar i hagen. Men veit du om du har…