Desse forsikringane bør du ha som student

I mengda av ulike forsikringar er det fort å miste oversikta…

Slik får du ein ubekymra ferie

Fellesferien står snart for døra, og for mange er det berre å sjekke av dei siste punkta på lista før du kan ta litt velfortent fri. Det blir så deilig! Men korleis var det med den sjekklista igjen? Har du hugsa alt? Kanskje for mykje?

Slik sikrar du bustaden din mot innbrot

Med jamne mellomrom høyrer vi om innbrot i nærområdet, og…

Førebu deg på stormen

Hauststormen er like rundt hjørnet skal vi tru vêrmeldinga.…

Full fart før ferien?

Sommarferie. Eit ord som kling godt i øyra, ikkje sant? For…

Gode dagar på hytta

Vi har kjøpt oss hytte. Det er få plassar som får ein til…

Alle mann på taket

Sjeldan har vi sett så mykje snømåking på hus- og hyttetak,…

Pass på at båten ikkje søkk

Med hauststormar i vente er det på tide å sjekke båten, dersom…