Oppføringer av Meir enn bank

Kva bør du gjere med konfirmasjonspengane?

Mai er tida for konfirmasjon, og mange får store pengegåver denne dagen. Dersom du er litt usikker på kva du skal gjere med pengane, kan tipsa nedanfor kanskje vere til hjelp. Set dei inn på Bustadsparekonto  I tenåra er kanskje dette med huskjøp litt fjernt, men det å spare til bustad kan vere ein god […]

10 tips for ein betre studentøkonomi

Studietida er for dei fleste ei spennande tid fylt med både arbeid og sosial moro. Men studietida kan også by på tøffe utfordringar, og då særleg økonomisk. Støtta frå Lånekassen held ikkje lenge om ikkje ein set seg ned og gjer nødvendige prioriteringar. Vi som jobbar på studentsenteret i banken har derfor laga ei liste […]

Vinnarane av drakter til minifotballen!

Vi har delt ut drakter til minifotballen sidan 2007, og i februar og mars sette vi i gong ein ny runde der små og store lag kunne sende inn søknader. Då søknadsfristen var ute 24.mars hadde kretsen fått inn 59 søknader, og det var overvekt av søkjarar frå Sunnfjord og Nordfjord. No er vinnarane klare […]

Robotane kjem, noko skjer!

«Hei! Vil melde om at førespurnaden din er under behandling! Eventuelle spørsmål rettast til din kontaktperson i banken» Eit typisk svar som vert sendt ut til alle som spør banken om noko, tenkjer du… eit ganske spennande svar spør du meg!! Meiningsinnhaldet i dette svaret er nok ikkje så spennandes i seg sjølv. Den er […]

Slik sikrar du bustaden din mot innbrot

Med jamne mellomrom høyrer vi om innbrot i nærområdet, og tjuvane blir stadig meir profesjonelle. Her får du våre beste råd om enkle grep som du sjølv kan gjere for å sikre heimen din.  Lat igjen og lås Det er best å begynne med dørene og låsane når du sikrar huset ditt. Husk at alle […]