Oppføringer av Meir enn bank

Desse miniputtane får drakter!

Vi har delt ut drakter til minifotballen i fylket sidan 2007, og i februar sette vi i gong ein ny runde der små og store lag kunne sende inn søknader. Då søknadsfristen var ute 8.mars hadde kretsen fått inn 72 søknader og det var overvekt av søknader frå Sunnfjord. No er vinnarane klare og i […]

Søk om drakter til fotballaget ditt!

No kan fotballklubben din søke om å få gratis draktsett til spelarar i aldersklassane 6-10 år. Søknadsfrist 8.mars! Vi er NFF Sogn og Fjordane sin hovudsamarbeidspartnar og deler derfor ut gratis drakter til minifotballen (6-10 år). I år gjer vi dette for tiande året på rad, og det vil bli delt ut draktsett til ein […]

Korleis få stipendet til å strekke til?

Det er ingen hemmelegheit at det følgjer ein del utgifter med studietida og at det kan vere vanskeleg å dekke desse med dei månadlege utbetalingane frå lånekassa. Men med eit månadleg budsjett kan du få kronene til å vare litt lenger, og her viser vi deg korleis! Som student i Norge kan ein få utbetalt eit totalbeløp […]

NM i fondssparing: Mest risikovillige i Sogn og Fjordane

Statistikk frå Verdipapirfondenes Forening (VFF) viser at vestlendingar og nordlendingar har ein større del av fondssparinga si i aksjefond enn austlendingane. Sogn og Fjordane toppar lista der 80 prosent av innbyggjarane har fondssparinga si i aksjefond, og 20 prosent i andre typar verdipapirfond. Undersøkinga har sett på sparing i verdipapirfond per innbyggjar for alle norske […]

BSU på 1-2-3

Med stigande bustadprisar og eit eigenkapitalkrav på 15% vert det vanskelegare og vanskelegare for unge å kjøpe eigen bustad. Dersom draumeleilegheita di kostar 2,5 millionar betyr dette at du må ha ein eigenkapital på 375 000,-.  Det gjeld å vere forut, og starte sparinga så tidleg ein berre kan.   Gunstig skattefordel og gode sparevanar Er […]

Sju sortar banktips til jul

  Kalendaren har bikka desember og julestemninga har allereie spreidd seg til alle krikar og krokar i mange heimar. I denne tida er det mange som spring rundt på dei ulike shoppingsentera for å finne dei perfekte julegåvene til sine næraste. I tillegg skal det bakast julekaker, helst sju sortar! Julehandel og alt anna som […]