Oppføringer av Johanne Sandnes

Fornyar samarbeidet med Sogn og Fjordane Skikrins

Sparebanken Sogn og Fjordane har inngått avtale om tre nye år som hovudsponsor for langrennsgruppa. Sogn og Fjordane Skikrins består av 50 medlemslag og har om  lag 7500 aktive medlemer. Skikrinsen sitt formål er å arbeide for skiidretten si utvikling innanfor fylket og fremje samarbeidet med idrettslaga. Dei jobbar for at fleire ungdomar vel å vere […]