Oppføringer av Johanne Sandnes

Over 22 millionar til fylket

Hittil i år har 22,5 millionar kroner av overskotet til Sparebanken Sogn og Fjordane gått tilbake til prosjekt over heile fylket. Og det er enno lenge igjen av 2018. Kvart år deler eigarane til banken, Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane og Sparebankstiftinga Fjaler, ut millionar i gåvemidlar frå Sparebanken Sogn og Fjordane sitt overskot. Midlane går […]

100.000 til Gründersenteret

  Det nyoppstarta Gründersenteret i Sogndal får midlar til å vekse vidare. – Gåva er eit viktig bidrag, spesielt no i startfasen, seier dagleg leiar i FUS, Lisbeth Bringebøen. Gründersenteret i Sogndal, FUS  vart etablert hausten 2017 og er samlokalisert med Innovasjon Norge og Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane.  FUS er kontorfellesskapet for gründerar og […]

Sparebanken Sogn og Fjordane kjøper portefølje på 535 millionar kroner

Sparebanken Sogn og Fjordane kjøper bustadlånportefølje frå Eiendomskreditt Eiendomskreditt si portefølje utgjer om lag 535 millionar kroner, og Sparebanken Sogn og Fjordane overtar den i løpet av juni. Sparebanken Sogn og Fjordane er den åttande største sparebanken i Norge og har over mange år satsa på bustadfinansiering med heile landet som marknadsområde. – I tillegg […]

Ny nestleiar i styret

Ingelise Arntsen er banken sin nye nestleiar.   Ingelise Arntsen (52) bur i Bergen, og har ei lang fartstid i norsk næringsliv. Ho vart vald inn som nestleiar i styret til Sparebanken Sogn og Fjordane under Generalforsamlinga i vår. – Først og fremst er eg stolt over å få denne tillitserklæringa og ser frem til […]

Gir 8 millionar til fotballhall i Florø

Sparebanken Sogn og Fjordane og Sparebanken Vest går inn med 4 millionar kvar til ny hall i Florø.  No håpar toppsjefane i dei to bankane at bidraget vil utløyse fleire midlar. Florø Sportsklubb og Florø Idrettsråd ønskjer å bygge ein fullskala fotballhall i Florø. Hallen si framtid avhenger av pengestøtte frå det offentlege og det private. […]

300.000 til kulturskatt

Gåvemidlar til Sunnfjords perle. Nyleg var Jo Dale Pedersen og administrerande direktør Trond Teigene på plass på Svanøy for å dele ut gåvemidlar til Svanøy hus sitt bevaringsprosjekt. Gåva er gitt av Sparebanken Sogn og Fjordane, via bankens største eigar, Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane. – Svanøy Hovedgård er ein av fylkets største kulturhistoriske skattar og ein institusjon […]

Må bruke hagane sine som lagringsplass – får 100.000 til nytt lagerbygg

  Sogndal Speidargruppe manglar lagerplass etter brann. No er draumen om nytt lager på vei mot oppfylling. Sogndal Speidargruppe mista lagerplassen sin i samband med brannen i Stedjetunet i Sogndal tidligare i vinter. Lagerplassen til gruppa vart ikkje skada i brannen, men lageret må nyttast til andre føremål etter at delar av Stedjetunet vart totalskadd.  Dei […]

200.000 kroner til Kaupanger si kvinnefotballsatsing

Damelaget Kaupanger IL møtte Medkila på Kaupanger stadion laurdag 5. mai, og Sparebanken Sogn og Fjordane møtte opp i pausen med ei overrasking. Sparebanken Sogn og Fjordane  har vore generalsponsor for Kaupanger IL i fleire år. Denne laurdagen var det eigaren vår, Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane, som slo på stortromma. Dei forvaltar overskotet til banken, og […]