Oppføringer av Johanne Sandnes

Årets siste Furorestipend gjekk til Martine!

No er alle dei åtte Furorestipenda delt ut. Artisten Martine Håland fekk tildelt 50.000 kroner torsdag.  Torsdag kveld var Martine Håland på plass på ein temakveld om sparing og pensjon i Askvoll i regi av Sparebanken Sogn og Fjordane. Ho skulle synge og spele for forsamlinga, men etter sangen var ferdig skjedde det noko uventa. […]

Kvartalstal viser god aktivitet i Sogn og Fjordane

Torsdag offentleggjorde Sparebanken Sogn og Fjordane tal for 3. kvartal. Tala speglar god aktivitet, både i næringslivet og i bustadmarknaden i fylket. ​- Banken sin vekst i utlån til næringslivet vitnar om ei positiv utvikling. Dei siste 12 månadane har utlån til bedriftsmarknaden auka med 5 prosent og har no passert 12 milliardar.  Det tyder på […]

2 millionar til Vitensenteret i Kaupanger

– Senteret vil  kome barn og unge frå heile fylket til gode, seier banksjef i Sparebanken Sogn og Fjordane, Jan-Petter Vadheim. Tysdag var det avsparksmøte for planlegginga av Vitensenteret Sogn og Fjordane AS i Kaupanger. Rundt 50 personar frå næringslivet, skuleverket og andre interessentar var samla i Sogndal for å få vite meir om planane. […]

Kaupanger-keeper fekk Furorestipend på heimebane

Kaupanger-keeper Linn-Mari Nilsen (19) frå Sande vart overraska med eit Furorestipend på 50.000 kroner under Gaularmarknaden. Årets tredje Furorestipend vart delt ut på Gaularmarknaden søndag. Linn-Mari Nilsen trudde ho skulle heim til Sande for ein «surprisebursdag» for faren sin, men det var ho som endte med å bli overraska. Ho vart nemleg ropt opp frå […]

Solid resultat for Sparebanken Sogn og Fjordane

Totalresultatet for Sparebanken Sogn og Fjordane er 220 millionar per 2. kvartal, 28 millionar meir enn tilsvarande periode i fjor. Onsdag offentleggjorde Sparebanken Sogn og Fjordane kvartalstala for 2. kvartal.  Totalresultatet er hittil i år på 220 millionar kroner mot 192 millionar kroner per 2. kvartal i 2017. – Sparebanken Sogn og Fjordane  viser ei […]

Over 22 millionar til fylket

Hittil i år har 22,5 millionar kroner av overskotet til Sparebanken Sogn og Fjordane gått tilbake til prosjekt over heile fylket. Og det er enno lenge igjen av 2018. Kvart år deler eigarane til banken, Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane og Sparebankstiftinga Fjaler, ut millionar i gåvemidlar frå Sparebanken Sogn og Fjordane sitt overskot. Midlane går […]