Oppføringer av Inger Marie Lien

Jublar for midlar til strandrydding

 Naturvernforbundet Sogn og Fjordane fekk i dag 140.000 kroner til sitt langvarige ryddeintiativ. Fylkessekretær i Naturvernforbundet, Marit Bendz, tok måndag imot gåva på 140.000 kroner. Pengane er frå Sparebanken Sogn og Fjordane sitt overskot, og delast ut via banken sin eigar Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane. – Det er flott at Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane ser […]

150 000 til trivsel på Sandane

  Under kundekvelden på Sandane i går slo vi to fluger i ein smekk; Gunnar Heggheim delte ut gode pensjons- og spareråd, og banksjef Odd Kjetil Tonning delte ut gåver til Trivselsskogen og Åsen Vel.  Gloppen kommune har tatt turglede på alvor, og har i fleire år satsa på å utvikle eit nærturområde med rundløype […]