Oppføringer av Berit Eikås Huseklepp

Godt nytt spareår!

Er du av typen som har ei rekkje nyttårsforsett kvart år, og som har ein tendens til å dukke opp att ved kvart årsskifte?  Typiske gjengangarar er: Vekta ned, kondisen opp, ete sunnare, mindre TV-titting, mobilbruk etc. Prøv noko nytt i 2016 – spar både mykje og lite! Eit buffer mot uventa utgifter høyrest kanskje […]