Oppføringer av Berit Eikås Huseklepp

Juni leverer i år!

Knallvêr dag etter dag, lyst heile døgnet og både feriepengar og skattepengar inn på konto rett etter kvarandre. Det kan nesten bli i meste laget for ein sindig vestlending!  Vi bør nyte dette «Kinderegget», og få det til å vare lengst mogeleg. Vêret styrer vi ikkje, så der må vi berre håpe på at sommaren […]

Godt nytt spareår!

Er du av typen som har ei rekkje nyttårsforsett kvart år, og som har ein tendens til å dukke opp att ved kvart årsskifte?  Typiske gjengangarar er: Vekta ned, kondisen opp, ete sunnare, mindre TV-titting, mobilbruk etc. Prøv noko nytt i 2016 – spar både mykje og lite! Eit buffer mot uventa utgifter høyrest kanskje […]