Sponsoravtalane våre

Gjennom sponsorarbeidet vårt ønskjer vi å vere ei drivkraft for fylket ved å gi noko tilbake til samfunnet. Vi prioriterer sponsoravtalar med felles kjerneverdiar med banken, og ønskjer å satse på grupper som jobbar for og med born og ungdom. Vi likar helst langsiktige sponsorsamarbeid, og har mindre fokus på frittståande arrangement og sponsing av einskilde personar.

Pr. januar 2020 har vi nærare 50 aktive sponsoravtalar, her er ei oversikt på dei:

Generalsponsor
Florø Cykleklubb
Florø IL, fotball
Førde IL Fotball
Førde Volleyballklubb
Malakoff Rockfestival

Sponsoravtalar
Askvoll og Holmedal IL
Balestrand IL
Breimsbygda IL
Bremanger IL
Dale IL fotball- og handballgruppa
Eid Idrettslag Handball
Eikefjord IL, fotball
Farnes Skyttarlag
Fjøra Fotballklubb
Flatraket IL
Florø Seilforening
Florø Sportsklubb Handballgruppa
Florø Turn og Idrett
Førde IL
Førde IL langrenn
Gaular IL
Gloppen Friidrettslag
Gloppen Handballklubb
Hafstadparken Førde
Hornindal IL Fotball

Idrettslaget Syril
IL Høyang
Jotun Stadion
Jølster IL
Kaupanger IL
Leikanger Skyttarlag
Loen Active – Skåla Opp
Markane idrettslag
Masfjord Fotballag
Pos Aktiv – Temposeminaret Florø
Sandane Turn og Idrettslag fotballgruppa
Skavøypoll IL fotballgruppa
Sogn og Fjordane Fotballkrets (NFF)
Sogn og Fjordane Skikrins
Stryn Turn og Idrettslag
Studentsamfunnet i Sogndal
Tambarskjelvar IL
Ungt Entreprenørskap Sogn og Fjordane
Utkantfestivalen
Våt Moro
Øvre Årdal Janitsjarkorps