Microsoft + Sogn og Fjordane = sant

 Microsoft og Samsung har  i lag med Hafstad vgs og Dale vgs inngått samarbeid om pilotprosjektet Det komplette læringsbrettet. Vi ser det som viktig å kunne bidra til å forsterke og vidareutvikle den vidaregåande skulen i Sogn og Fjordane, slik at den også framover kan hevde seg med dei beste resultata i landet. Vi har derfor gitt kr 50.000 i gåve til denne spennande satsinga.

26.juni var det informasjonsmøte på Hafstad vidaregåande skule, og der fekk vi presentert dette spennande prosjektet. Sjå meir på bloggen deira her.