Siste nytt om framtida40 prosent av energiforbruket i Norge skjer innomhus.

Eit plusshus skal ved hjelp av isolasjon, varmepumper og solpanel lage meir energi enn det brukar.

EU-utval foreslår at innan 2019 skal alle, nye hus vere netto leverandør av energi.

Over ein milliard menneske har ikkje nok mat til å ete seg mette.

Kari og Ola Nordmann kastar 420 kg hushaldningsavfall i året.

Utan svinn i matsektoren ville det vere nok mat til alle.

Kloden tåler 1 tonn klimagassutslepp pr. person.

Utsleppet av klimagassar i Norge er 12 tonn pr. person.

Køyrestil kan redusere drivstofforbruket og CO2-utsleppet og med opptil 20 prosent.

Talet på naturkatastrofar er dobla på 10 år på grunn av klimaendring, seier miljøvernministeren.

Talet på lågtrykk i Nordsjøen har auka med 30 prosent, seier Meteorologisk institutt.

Det tengs nye materialtypar og nye byggemetodar for å hindre fukt- og roteskadar.

Kanskje eg skal ta ein titt på den nye energi- og klimaguiden til Sparebanken Sogn og Fjordane.