Optimal trening og kosthald for Eikefjordingar

Eg er invitert til heimbygda mi for å holde eit foredrag om trening og kosthald onsdag 29. februar. Det ser eg på som ei stor ære, og samtidig ein fin anledning til å fortelje om kva eg held på med. Som ein del kanskje veit, har eg ansvaret for kosthaldet til dei to Tippeligaklubbane Strømsgodset og Odd Grenland. Den viktigaste delen av jobben min er likevel mot folk flest, og vi har blant anna hatt nesten 17.000 personar på kosthaldskurs dei siste 11-12 åra.

Skal bonden vere gartnar eller matvareprodusent?

Talet på menneske på jorda har passert 7 milliardar. Om få år vil det vere oppe i 9 milliardar. Ei av dei store utfordringane vi skal handtere, er å sikre at alle desse 9 milliardane får tilstrekkeleg med mat. Sjølv om dei fleste politikarane her til lands mest truleg også ser denne utfordringa, er det likevel enkelte av dei som tek til orde for at midlane i landbruksoppgjeret i større grad skal kanaliserast mot «landskapspleie». Dette opprørar meg.

Sparebankstiftinga opnar seg

Det er gjerne slik at merksemda mot Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane følgjer gåvetildelingane våre, slik at det fort vert litt stilt rundt oss i dei lange periodane mellom søknadsfristane. Men det tyder slett ikkje at det ikkje skjer noko! Sidan førre søknadsrunde har stiftinga mellom anna fått ny administrasjon og har evaluert sitt første driftsår, og nokre endringar i stiftinga byrjar å gjere seg synlege i tida som ligg foran oss. Så her er nokre oppdateringar frå stiftinga:

Nye Norge

Dette er det nye Norgeskartet, presentert på årskonferansen til NHO denne månaden. Dei raude områda er dei sterke og mest vekstkraftige delane av landet. Eg bur i Sogn og Fjordane. Fylket har ikkje fått ein einaste liten raud flekk sjølv om bustadkommunen min Førde har hatt ei veksttakt på nivå med Oslo dei siste ti åra. Det er vel berre å innsjå realitetane og dra dyna over hovudet. Med mykje grått rundt tinningane og adresse i heilgrå bygdesone, er framtida dyster.

Nynorsk – ein pest og ei plage?

«Nynorsken må dø!» «Nynorsk er ein pest og ein plage!». Slike ord kan ein sjå i media om dagen.

Vi gjer det umoglege, mogleg

21. januar 2012 vert ein merkedag i Førde Volleyballklubb si historie. Både dame og herrelaget spelar cupfinale i Oslo. At ein klubb som Førde VBK klarar dette er mot all fornuft! Ser ein på kva lag Førde konkurrerer mot i landet vil ein finne ein fellesnemnar: Dei kjem alle frå store byar. Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø, Kristiansund og Steinkjer. Her, midt mellom dei store, har Førde VBK funne sin leikeplass, og her leikar vi godt!

Det året vi lette etter smør...

Mens juletreselgerne tappert tilbyr årets "du grønne glitrende", prøver kuling, storm, regn, hagl og torden å dempe julestemningen med sine påminnelser om den evige klimadebatt. Politikere og miljøforkjempere fra hele verden har vært samlet i Durban, uten at TV2 sine sjarmerende værmeldere lar seg påvirke av det med et aldri så lite høytrykk. Vi stoler på kalenderen - det er utvilsomt juletid og vi gleder oss alle!

Livsviktig for landet

Det er berre å tilstå. Eg har ikkje lese den 300 sider tunge landbruksmeldinga som vart lagt fram den 2. desember i år. Det burde eg gjort sidan dette kan vere eit av dei viktigaste dokumenta for heimfylket mitt, Sogn og Fjordane. Men eg har lytta på presentasjonen til landbruksminister Lars Peder Brekk og skimta lyset.

Vestlandet i oss og på fjernsyn

Nøyaktig 20 år tilbake i tid var ein merkedag på Vestlandet.…

Verdens beste for naturglade menneske?

Jostedal er ei bygd som imponerer meg. Den er ei typisk utkantbygd. Likevel klarer den å auke folketalet og trekke til seg både gründerar og velkvalifisert arbeidskraft. Jostedal har på mange måtar knekt koden som store delar av Sogn og Fjordane har problem med.