Nytt søk

Hvis du ikke er fornøyd med resultatet under kan du prøve et nytt søk

20 søkeresultater for: næringsutvikling

1

Kaupanger-keeper fekk Furorestipend på heimebane

Kaupanger-keeper Linn-Mari Nilsen (19) frå Sande vart overraska med eit Furorestipend på 50.000 kroner under Gaularmarknaden. Årets tredje Furorestipend vart delt ut på Gaularmarknaden søndag. Linn-Mari Nilsen trudde ho skulle heim til Sande for ein «surprisebursdag» for faren sin, men det var ho som endte med å bli overraska. Ho vart nemleg ropt opp frå […]

2

Over 22 millionar til fylket

Hittil i år har 22,5 millionar kroner av overskotet til Sparebanken Sogn og Fjordane gått tilbake til prosjekt over heile fylket. Og det er enno lenge igjen av 2018. Kvart år deler eigarane til banken, Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane og Sparebankstiftinga Fjaler, ut millionar i gåvemidlar frå Sparebanken Sogn og Fjordane sitt overskot. Midlane går […]

3

100.000 til Gründersenteret

  Det nyoppstarta Gründersenteret i Sogndal får midlar til å vekse vidare. – Gåva er eit viktig bidrag, spesielt no i startfasen, seier dagleg leiar i FUS, Lisbeth Bringebøen. Gründersenteret i Sogndal, FUS  vart etablert hausten 2017 og er samlokalisert med Innovasjon Norge og Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane.  FUS er kontorfellesskapet for gründerar og […]

4

1,3 millionar i prosjektstøtte til havromsnæringa si interesseforeining

  Sparebanken Sogn og Fjordane ga 1,3 millionar til Maritim Forening under deira nettverksdagar i Balestrand onsdag. Maritim Forening Sogn og Fjordane er interesseforeininga for verksemder med havbasert aktivitet i fylket. – Maritim Forening skaper samarbeid mellom sine medlemsbedrifter, og tilfører dei marknadskunnskap og annan kompetanse som dei treng i møte med nasjonal og internasjonal […]

5

Over 4 millionar tilbake til Fjaler-området

Heile 4.275.200 kroner i gåver blir i desse dagar delt ut i Fjaler og Holmedalsområdet. Pengane er frå banken sitt overskot, og delast ut via eigaren vår Sparebankstiftinga Fjaler. – Det er fantastisk å sjå at delar av utbyttet frå banken går tilbake til gode prosjekt i nærmiljøet her i Fjaler og omegn. Gåvene bidrar til […]

6

Eit nytt ikon i reiselivsnæringa er skapt!

I mai opna Loen Skylift, pendelbana i Loen som fraktar besøkande frå inn- og utland 1000 meter opp i den vestnorske naturen. Sommarsesongen har vist at prosjektet har fått ei svært god mottaking med høge besøkstal og har allereie blitt eit ikon i reiselivet.  Vi vågar å bruke denne påstanden: pendelbana hadde ikkje blitt realisert […]

8

HAFS kan vise Erna oppskrifta

Statsminister Erna Solberg bør snarast ta seg ein tur til ein av dei minste regionane i Norge. I Dale og HAFS vil ho finne mykje av det framtidsretta næringslivet ho etterlyser i talene sine for tida. I 2006 fekk eg dele ut Tempoprisen for nyskaping og næringsutvikling til databedrifta Elis i Dale. Gründer Ove Myklebust […]

9

I rusen etter brua

-No er det opp til oss som bur her å vise at dette var ei god investering.  -Husk, brua er berre ei daud ting som ligg der.  -Vi må legge dei små stridighetane til sides.  -Det som gagnar naboen gagnar også oss!  -Berre om vi vågar å prioritere vil vi lykkast. Det er den 17. […]

10

Matfylket

La oss fokusere på føremonene våre. La oss stå fram som stolte og offensive. La oss fortelje resten av landet og dei som styrer at det vi driv med i Sogn og Fjordane er framtidsretta, lønsamt og berekraftig. Vi treng ingen almisser. Vi treng å få konkurrere på like vilkår, levelege vilkår og føreseielege vilkår. […]