Nytt søk

Hvis du ikke er fornøyd med resultatet under kan du prøve et nytt søk

15 søkeresultater for: næringsutvikling

1

Eit nytt ikon i reiselivsnæringa er skapt!

I mai opna Loen Skylift, pendelbana i Loen som fraktar besøkande frå inn- og utland 1000 meter opp i den vestnorske naturen. Sommarsesongen har vist at prosjektet har fått ei svært god mottaking med høge besøkstal og har allereie blitt eit ikon i reiselivet.  Vi vågar å bruke denne påstanden: pendelbana hadde ikkje blitt realisert […]

3

HAFS kan vise Erna oppskrifta

Statsminister Erna Solberg bør snarast ta seg ein tur til ein av dei minste regionane i Norge. I Dale og HAFS vil ho finne mykje av det framtidsretta næringslivet ho etterlyser i talene sine for tida. I 2006 fekk eg dele ut Tempoprisen for nyskaping og næringsutvikling til databedrifta Elis i Dale. Gründer Ove Myklebust […]

4

I rusen etter brua

-No er det opp til oss som bur her å vise at dette var ei god investering.  -Husk, brua er berre ei daud ting som ligg der.  -Vi må legge dei små stridighetane til sides.  -Det som gagnar naboen gagnar også oss!  -Berre om vi vågar å prioritere vil vi lykkast. Det er den 17. […]

5

Matfylket

La oss fokusere på føremonene våre. La oss stå fram som stolte og offensive. La oss fortelje resten av landet og dei som styrer at det vi driv med i Sogn og Fjordane er framtidsretta, lønsamt og berekraftig. Vi treng ingen almisser. Vi treng å få konkurrere på like vilkår, levelege vilkår og føreseielege vilkår. […]

6

Netthandel – berre ein trussel?

Det er snart jul. Ikkje for dei fleste av oss, men innimellom høyrer eg kollegaer og vener fortelje at dei alt er ferdig med julegåvene.  Nokre har handla julegåver på sommarferie i utlandet, andre likar å handle alt på nett frå sofaen heime. Eg, derimot, er ein av dei som må vere litt i julestemning […]

7

Solund International Light Art Festival

«Alt lys på Solund» Solund Næringsutvikling går nye vegar for å setje Solund på kartet. Dei vil auke tiltrekningskrafta til kommunen som reisemål, arbeidsstad og ikkje minst som ein stad å busetje seg. Gry Buer er biletkunstnar og ein av ideskaparane til prosjektet. Ho er med i prosjektgruppa som har arbeidstittelen ”Alt lys på Solund”. Solund […]

8

To Furorestipend delt ut

Dei to første Furorestipenda vart delt ut under Eldsjelsamlinga i dag: 50.000,- til gocart-køyraren Cedrik Fonn Skåre Cedrik (16) har til tross for sin unge alder oppnådd fantastiske resultat innanfor ein idrett som er svært ressurskrevjande, både for utøvaren og hjelpeapparatet. Særleg imponert var juryen av samanlagtseieren i Noregscupen, noko som vitnar om ei seriøs […]

9

Furorestipend 2012

Dei to første Furorestipenda vart delt ut under Eldsjelsamlinga i dag: 50.000,- til gocart-køyraren Cedrik Fonn Skåre (16) Cedrik har til tross for sin unge alder oppnådd fantastiske resultat innanfor ein idrett som er svært ressurskrevjande, både for utøvaren og hjelpeapparatet. Særleg imponert var juryen av samanlagtseieren i Noregscupen, noko som vitnar om ei seriøs […]

10

Bulyst i Kalvåg

Eg les at Nye Bremanger har fått 2,1 millionar i offentlege midlar for å gjere bygda endå meir attraktiv. I ei tid då sentraliseringskreftene verkar sterkare enn nokon gong, krevst det ei skikkeleg mobilisering i distriktsnorge. Eg trur ikkje vi kan stoppe disse kreftene, men vi kan utfordre dei akkurat slik dei har gjort det i Bremanger dei siste åra. Lat oss ta knekken på mytene og haldningane gjennom konkrete handlingar.

Stikkordet er nok ein gong SAMARBEID! Samarbeid som grunnlag for investeringar i infrastruktur og utvikling av eit lønnsamt næringsliv. Sjølve fundamentet for gode lokalsamfunn.